Сколиоза

Какво представлява сколиозата?

Сколиозата е вид деформация на гръбначния стълб. Древногръцкият лечител Гален от Пергам е този, който дефинира първата „сколиоза“ (sKolios – извит или извита) ,което означава необичайно странично гръбначно изкривяване. Това странично изкривяване може да бъде под формата на буквата “S” /двойна кривина/ или под формата на буквата “С”/единична кривина/, като освен изкривяване настрани, се наблюдава и усукване на прешлените на гръбначния стълб, придружено от деформация на гръдния кош – ето защо сколиозата е комплексно гръбначно изкривяване – в три равнини.

Етиология

Според причините за възникване, сколиозата може да бъде определена като:
вродена/причинена от аномалии на гръбначните прешлени, установени при раждането/, невромускулна /например детска церебрална парализа/, свързана с даден синдром /например мускулна дистрофия тип Дюшен/Бекер, синдром на Марфан/, идиопатична /неясна етиология/, сколиоза, възникнала вторично /например при болест на Бехтерев/.
Приблизително 65% от случаите на сколиоза са идиопатична сколиоза, т.е сколиоза с неизвестен произход, около 15% вродена, а около 10% са вторичните и вследствие на невромускулни заболявания.

Патогенеза и класификация

Идиопатичната сколиоза е най-разпространеният тип гръбначно изкривяване. Тя се среща у видимо здрави деца. Има данни за наследственост и се развива много по-често у момичета, в сравнение с момчетата, тъй като при момичетата настъпват различни промени преди да са достигнали костно-мускулна зрялост. Сколиозата най-често се развива в периода на интензивен растеж – пубертета. Всяка част от гръбначния стълб може да бъде засегната, но най-често деформациите настъпват в гръдния и/или лумбалния отдел.

В зависимост от това на каква възраст се открива идиопатичната сколиоза, може да се класифицира по следния начин:

 • от 0 до 3 години се нарича инфантилна. Заема около 1% от всички идиопатични сколиози.
 • от 4 години до 10 години – ювенилна. Заема 10-15% от всички идиопатични сколиози.
 • от 11 години до 18 години – адолесцентна. Заема около 90% и е най-често срещаният вид сколиоза.

Какво означава това състояние?

Сколиозата е състояние, което рядко се асоциира с болка и дискомфорт. Обичайно родителите забелязват асиметрия в раменете или таза на детето, също така и характерна деформация на гръдния кош при по-прогресирало изкривяване.

Най-честите признаци на сколиоза са:

 • неравномерни рамене
 • неравномерни хълбоци
 • неравномерни гърди /при момичетата/
 • изпъкване на скапулата /”лопатката”/ от едната страна при оглед отзад
 • дискретна разлика в дължината на горните и/или долните крайници
 • наклон на тялото /торса/ встрани

Как се поставя диагнозата?

Много често диагнозата се поставя още по време на скрининговите програми за гръбначни изкривявания, провеждани в училище от ортопед и/или кинезитерапвет -чрез оглед и така наречения тест на Адамс, а на следващ етап може да се потвърди и от рентгенографско изследване на гръбначния стълб. Официално диагнозата се поставя въз основа на ъгъла на изкривяването, наречен още “Ъгъл на Коб”. Има сколиоза, ако Ъгълът на Коб е 10 или повече градуса.

Какво е поведението и лечението при диагноза сколиоза?

Въпреки, че сколиозата не е безобидна диагноза, това състояние рядко напредва до степен застрашаване на общото състояние на детето. Съществуват два вида поведение при диагноза сколиоза: консервативно /наблюдение, подходяща гимнастика, корсетолечение/ и оперативно. Гръбначни изкривания с ъгъл на Коб до 10 градуса подлежат на наблюдение и следене на прогресията. При гръбначни изкривявания с ъгъл на Коб до 20 градуса се препоръчва лечение чрез специфична кинезитерапевтична програма.
При гръбначни изкривявания с ъгъл на Коб над 25 градуса се препоръчва специфична кинезитерапевтична програма, както и корсетолечение, с цел намаляване или спиране на прогресията на изкривяването. При тежко сколиотично изкривяване между 40-50 градуса Ъгъл на Коб се обсъжда и възможността за оперативно лечение.

Каква е прогнозата за прогресиране на сколиозата:

 • 10° – 20% прогресират
 • 20° – 60% прогресират
 • 30° – 90% прогресират
 • 40° – 100% прогресира

Литература:
1.2016 SOSORT guidelines: orthopedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth
2.American Physical Therapy Association: What Young People and Their Parents Need to Know About SCOLIOSIS – A Physical Therapist’s Perspective
3.Joseph A Janicki MD, Benjamin Alman MD FRCSC: Scoliosis: Review of diagnosis and treatment

LabGama

Обикновено отговаряме в рамките на един ден

Добре дошли в LabGama. Моля, натиснете бутона за чат с нас.