д-р Димитър Минков, д.м.


Д-р Димитър Минков завършва Медицински университет – Плевен през 1996 година.
Придобива специалност ортопедия и травматология през 2003 година.
През 2014 г. придобива научна степен „Доктор по медицина“.
Научни интереси: минимално-инвазивна хирургия, биомеханика на походката и движенията, 3D принтиране и биопринтиране.

LabGama

Обикновено отговаряме в рамките на един ден

Добре дошли в LabGama. Моля, натиснете бутона за чат с нас.