д-р Данаил Стойчев


Д-р Стойчев завършва Медицински Университет – Плевен през 1998г.
Първата си специалност придобива през 2006г – Спортна медицина и травматология.
През 2018г придобива и втора – Физикална и рехабилитационна медицина.
Основните му интереси са в областта на роботизираната рехабилитация.

LabGama

Обикновено отговаряме в рамките на един ден

Добре дошли в LabGama. Моля, натиснете бутона за чат с нас.